Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

aftermidnight
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viamadadream madadream

July 06 2015

aftermidnight
Łatwo jest sprawić, żeby mężczyźni cię kochali. Wystarczy być górą, na którą muszą się wspiąć, albo wierszem, który próbują zrozumieć. Czymś, dzięki czemu czują się silni albo mądrzy.
— Maggie Stiefvater
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Był to pocałunek, na który nigdy nie pozwoliłaby innemu mężczyźnie. Nie dotyczył ciała. Dotyczył duszy. Rozerwał ją do nagości, krusząc jej linie obrony, łamiąc jej serce.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Był zbyt intensywny, zbyt pełen pasji. Kobieta, która się z nim zwiąże, musiała być nieustraszona, posiadać wystarczającą siłę woli, by przeciwstawić się jego autokratycznej naturze, i wystarczająco duże serce, by go kochać bez względu na to, jak bardzo czarne będą jego sny.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Nie ma żadnego piekła oprócz tego, jakie ludzie nawzajem sobie gotują. Tak samo jak nie ma raju innego niż ten, który sami sobie stworzyliśmy.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
Jedyną rzeczą gorszą od spędzenia życia z tobą jest życie bez ciebie.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
aftermidnight
9373 6962 500
aftermidnight
Jaka teściowa w ogóle zechce
taką szuję za zięcia ?
— Hukos

July 05 2015

aftermidnight
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaspokodama spokodama
aftermidnight
“Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca".
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaisilra isilra
aftermidnight
3755 c35c 500
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viaspokodama spokodama

July 03 2015

aftermidnight
Napisałbym do Ciebie ale nie mam żadnego pretekstu, chyba tylko ten że Cię kocham
Reposted bySkydelanisilra
aftermidnight
Zdetonuj mnie, podładuj mnie, albo przeprogramuj!
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
aftermidnight
Tragicznie zakochana…
Pocieszyłbym cię ale muszę iść do domu 
żeby chlać do rana.

Nie chodzi o to że się kochasz  w jakichś 
innych panach, 
ale w tej szui, która miastu znana? 
Dramat.
— Taco Hemingway - Marsz, marsz
Reposted byisilrapamieciodlegle
aftermidnight
Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę
— Taco Hemingway/6 zer
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty

July 02 2015

aftermidnight

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamadadream madadream
aftermidnight
3086 09df
aftermidnight
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl